Άδειες, περιοριστικοί όροι και η δημιουργία μετώπου εντός και εκτός των τειχών

Άδειες, περιοριστικοί όροι και η δημιουργία μετώπου εντός και εκτός των τειχών   Οι άδειες είναι μια κατάκτηση των κρατουμένων, ως αποτέλεσμα πολύχρονων αγώνων. Υπό […]